Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
01
ΑΡΧΙΚΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο, (αρ. μητρώου ΥΠΕΚΑ 0053).

Ακολουθώντας πιστά τις οικολογικές απαιτήσεις της εποχής για προστασία του περιβάλλοντος και σύμφωνη με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά νομοθετικά πλαίσια, παρέχει άρτιες, ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο χώρο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων.

Η PERIECO διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των πελατών της είναι σε θέση να προσφέρει σε κάθε εταιρεία-βιομηχανία-ιδιώτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού των προαναφερθέντων παρέχοντας μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική λύση του προβλήματός. Ο κύκλος των παρεχομένων υπηρεσιών ολοκληρώνεται με την παροχή νόμιμης βεβαίωσης για τη σύννομη και ορθή διαχείριση των συλλεχθέντων αποβλήτων, η οποία θα είναι κατάλληλη για κάθε χρήση τόσο σε επίπεδο Τοπικών, όσο και Εθνικών και Κοινοτικών Αρχών.
TOP