Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
01
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΒΥΤΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΩΝ
  • Με τη χρήση των ειδικά διαμορφωμένων βυτιοφόρων οχημάτων ως το τελικό στάδιο καθαρισμού.
  • Χωρίς άνοιγμα της ανθρωποθυρίδας και την είσοδο συνεργείου εντός της δεξαμενής.
  • Με είσοδο ειδικά διαμορφωμένου μηχανικού εκτοξευτήρα νερού με ασφαλή τρόπο στη δεξαμενή, και με εκτόξευση νερού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία σε όλο το σώμα της δεξαμενής.
  • Ο εκτοξευτήρας νερού είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να πραγματοποιεί κίνηση 360º ταυτόχρονα τόσο ως προς τον κάθετο όσο και ως προς τον οριζόντιο άξονα εκτοξεύοντας από δυο μπεκ πίδακες νερού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία σε όλη τη δεξαμενή (μεγάλη ακτίνα καθαρισμού: 10,67m).
  • Διαλύονται τα στερεά κατάλοιπα που βρίσκονται στο εσωτερικό της δεξαμενής (χρόνος πλήρους κύκλου καθαρισμού 9min).
  • Ο καθαρισμός της δεξαμενής ολοκληρώνεται με την άντληση των αποβλήτων του καθαρισμού.
02
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το όχημά εισέρχεται στο χώρο του πρατηρίου και εν συνεχεία σταθμεύει κοντά στην υπό καθαρισμό δεξαμενή λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Στη συνέχεια ανοίγεται το καπάκι του φρεατίου της δεξαμενής προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην ανθρωποθυρίδα της. Σε περίπτωση που η δεξαμενή διατηρεί ποσότητα καυσίμου ή αποβλήτων εισάγεται ένας εύκαμπτος σωλήνας στο εσωτερικό της μέσα από τη σωλήνα πλήρωσης προκειμένου αυτά να αντληθούν.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία άντλησης πραγματοποιείται ο καθαρισμός. Εισάγεται ο εκτοξευτήρας νερού στη δεξαμενή σε βάθος ίσο περίπου με την ακτίνα της και στη συνέχεια στηρίζεται στην ανθρωποθυρίδα έτσι ώστε να παραμένει σταθερός στην θέση του κατά την όδευση του υπό πίεση νερού. Κατόπιν αυτού μπαίνει η διάταξή μας σε λειτουργία πραγματοποιώντας έναν πλήρη κύκλο καθαρισμού διάρκειας 9 λεπτών.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφαιρείται ο εκτοξευτήρας από την ανθρωποθυρίδα και αντλούνται τα πετρελαιοειδή υπολείμματα που έχουν αναδευθεί με το νερό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον καθαρισμός επαναλαμβάνεται ο κύκλος καθαρισμού. Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται με την επαναφορά του χώρου στην αρχική του κατάσταση και τη μεταφορά των συλλεγμένων καταλοίπων της δεξαμενής προς διαχείριση.
03
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΒΙΝΤΕΟ

TOP