Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
01
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ

Ο καθαρισμός ενός ελαιοδιαχωριστή περιλαμβάνει κατά περίπτωση αναγκαιότητας:
'Αντληση των υγρών αποβλήτων του πρώτου διαμερίσματος, πλήρης καθαρισμός των στερεών αποβλήτων (άμμος, λάσπη, πέτρες κ.α.) καθώς και των χρόνιων υπολειμμάτων του πυθμένα του διαμερίσματος.
'Αντληση των ελαιωδών αποβλήτων του δεύτερου διαμερίσματος έως το κάτω μέρος των τμημάτων ανάσχεσης (κοπτήρες) του ελαιοδιαχωριστή στην περίπτωση όπου ο ελαιοδιαχωριστής λειτουργεί σωστά και δεν έχει αρχίσει η έξοδος ελαιωδών αποβλήτων προς το φρεάτιο δειγματοληψίας.
'Αντληση των ελαιωδών αποβλήτων ολόκληρου του δευτέρου διαμερίσματος και πλήρης καθαρισμός των υπολειμμάτων του πυθμένα, στη περίπτωση όπου ο ελαιοδιαχωριστής δεν λειτουργεί σωστά και έχει αρχίσει η έξοδος ελαιωδών αποβλήτων προς το φρεάτιο δειγματοληψίας.
Συμπλήρωση όλων των διαμερισμάτων του ελαιοδιαχωριστή με καθαρό νερό, ώστε να επαναλειτουργήσει. Το νερό παρέχεται από παροχή του πρατήριου.
Στη συνέχεια τα συλλεγμένα απόβλητα μεταφέρονται προς τον τελικό αποδέκτη συνοδευόμενα από τα απαραίτητα έντυπα αναγνώρισης (ΚΥΑ 13588/725/2006).
02
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΒΙΝΤΕΟ

TOP