Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
01
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η Perieco αναλαμβάνει την εκτίμηση κατάστασης και την απορρύπανσηενός ρυπασμένου χώρου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αυτοψία, τη λήψη δείγματος, τη συλλογή των ρυπασμένων υλικών σε UN approved δοχεία. Η απορρύπανση του χώρου με χρήση μηχανικών και χειρονακτικών μέσων και νερού. Συλλογή των αποβλήτων σε UN approved δοχεία. Μεταφορά δείγματος προς ανάλυση και μεταφορά των συλλεγμένων αποβλήτων εφόσον από τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείγματος, τα συλλεχθέντα απόβλητα ανήκουν στους κωδικούς ΕΚΑ για τους οποίους είναι αδειοδοτημένη η Perieco. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται κλήση κατάλληλου μεταφορέα.
02
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναλαμβάνεται η σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών κατά περίπτωση και η διεκπεραίωση των φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
03
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αναλαμβάνεται η τήρηση φύλαξη των απαραίτητων εγγράφων που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός παραγωγού αποβλήτων καθώς και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/06 Αρ.11 παρ. 4).
TOP