Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό αποτελούν εχέγγυο για την άμεση παροχή λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα κλιθούμε να αντιμετωπίσουμε.
Η εταιρεία είναι σε θέση να προβεί σε άμεση συλλογή, μεταφορά και διάθεση των Επικινδύνων και Μη επικινδύνων Αποβλήτων παρέχοντας παράλληλα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις διαχείρισης των αποβλήτων στον παραγωγό.
Η PERIECO αναλαμβάνει την ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού καθαρισμού και την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, την παροχή των απαραίτητων πιστοποιήσεων στον εκάστοτε ιδιώτη - εταιρεία - βιομηχανία καθώς και την σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία.

01
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφορά επικίνδυνα απόβλητα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις πετρελαιοδειδών και κυρίως πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Αυτά ανήκουν σε δυο κύριες κατηγορίες: αφενός όσα προέρχονται από τον καθαρισμό των ελαιοδιαχωριστών των πλυντηρίων που είναι εγκατεστημένα στα πρατήρια υγρών καυσίμων και αφετέρου όσα προέρχονται από τους καθαρισμούς δεξαμενών υγρών καυσίμων.
02
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί για τη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Δύναται έτσι να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα αποβλήτων προς απομάκρυνση.
TOP